Cymraeg
You are here: Home

Error

  Gwall

  Mae Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru wedi lawnsio ei gwefan newydd yn ddiweddar. Mae’n bosib felly nad yw’r ddolen hon yn gweithio rhagor. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn achosi.

  Gweler isod ganllawiau i’ch cynorthwyo.

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r dudalen rydych wedi gwneud cais amdani ar gael, neu does dim modd dod o hyd iddi.

  Mae’n bosib y bydd y pwyntiau isod yn egluro pam:

  • Gall yr URL fod wedi ei deipio i mewn yn anghywir. Gwiriwch am unrhyw gamsillafu posib os gwelwch yn dda.
  • Rhowch gynnig arall i’r dudalen – mae’n bosib bod problem gyda’r gweinydd neu gyda eich ISP.
  • Mae’n bosib bod y dudalen wedi symud, wedi ei diddymu neu nad yw ar gael dros dro.
  • Mae’n bosib bod yr URL wedi ei osod yn anghywir gan yr awdur.
  • Mae’n bosib bod y cysylltiad y dilynoch yn hen. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio gwefan ar ben y dudalen hon ar yr ochr dde.

  Os ydych wedi dilyn cyswllt sydd wedi ei dorri ar dudalen gwe sy’n eiddo i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, neu os ydych chi angen cymorth pellach cysylltwch os gwelwch yn dda gyda webmaster@llgc.org.uk.

  Error

  The National Screen and Sound Archive of Wales has recently launched its new website. The link you have followed may no longer be valid. We apologise for any inconvenience this may cause you.

  Please find below guidelines to help you.

  Sorry the page you requested is not available or cannot be found.

  The points below might explain why:

  • The URL may have been typed in incorrectly. Please check for possible spelling errors.
  • Re-try the page as there may have been a problem with the server or with your ISP.
  • The page may have moved, been removed or may be temporarily unavailable.
  • The URL may have been set incorrectly by the author.
  • The link you followed may be out of date. Please use the website search facility on the top right hand corner of this page.

  If you followed a broken link on a web page belonging to The National Library of Wales, or if you require further assistance please contact webmaster@llgc.org.uk.